6. Zelfs mijn eigen moeder geloofde me niet ...

Fijn dat er aan deze wantoestanden van het misbruiken door mensen waar je als kind vertrouwen in hebt en die gruwelijke schade aangericht hebben, eindelijk ruchtbaarheid wordt gegeven!.
Velen van ons gingen en gaan door een hel.
"Gingen" door er in feite met niemand over te kunnen praten. Zelfs mijn eigen moeder geloofde mijn verhaal niet.
"Gingen" door het innerlijk besef dat IETS je erg dwars zit, maar hetgeen je niet kunt vinden; de beruchte rode draad van alle ellende.
"Gaan" omdat alles opgerakeld wordt en in alle felheid naar boven komt na 50 jaar onderdrukt te zijn geweest.
"Gaan" vanwege de houding van Hulp & Recht, het onbegrip en het bagatelliseren van de feiten door kerkelijke instellingen.
"Gaan" vanwege het besef dat dit misbruik je overgevoelig heeft gemaakt bij normale intermenselijke zaken als Macht en Onmacht; overgevoelig voor Macht dus.

"Gaan" vanwege het besef dat je 50 jaren van je leven gekweld bent geweest door een herinnering die weggedrukt was.
"Gaan" vanwege het besef dat doordat het probleem geen identiteit kon krijgen in je geest, je ook geen andere keuzes kon maken dan die we als slachtoffers gemaakt hebben.
"Gaan" vanwege de therapie die elk detail oprakelt plus de bijbehorende pijn, tranen en woede.
 
Onvoorstelbaar dat de katholieke kerk in de breedste zin des woords, deze daders niet per direct uit hun functie en status ontzet of, hangende het onderzoek tenminste op non-actief.
Onvoorstelbaar dat de katholieke kerk de slachtoffers niet steunt middels het financieren van de noodzakelijke therapie.
Onvoorstelbaar hoe stil de politici zich houden tenminste, de Nederlandse politici.
We hebben het immers over vele duizenden levens die zijn verwoest!

W. L.

Over de content van deze website wordt niet gecorrespondeerd.
Het zonder schriftelijke toestemming / aantoonbare bevestiging citeren uit, of herpubliceren van ongeacht welke content van deze website dan ook, is niet toegestaan.
Aanvragen hiertoe kunt u indienen: info@jongensvandonrua.nl