5. Ik probeerde te schreeuwen, maar er kwam niets uit mijn keel . . .

Ik verbleef schooljaar 1964-65 en schooljaar 1965-66 op Huize Don Rua te 's Heerenberg. Het was intern. Het eerste schooljaar deed ik gymnasium, het tweede de ULO in het dorp.

1. De pater catecheet/pater van de ziekenboeg R. G. haalde mij 's nachts uit bed van de grote slaapzaal, tijdstip en datum onbekend. Hij zei dat hij iets voor mijn keel had. Ik werd stilletjes meegenomen van de bewaakte slaapzaal. We liepen naar de ziekenboeg, ik dacht bovenste etage. Hier kreeg ik een dropje voor mijn keel. Vervolgens stond G. naast mij. Hij opende plots zijn broek en gulp. Vervolgens pakte hij mijn hand en stopte die bij zijn geslachtsorgaan. Ik wist niet wat te doen. Na enige tijd haalde hij mijn hand van zijn geslachtsorgaan, knoopte alles dicht en bracht mij terug naar de bewaakte slaapzaal. Ik ging slapen.
De volgende ochtend moest ik (na het ontbijt?) bij hem komen. Weet niet hoe ik dat wist. Ik klopte op zijn deur. Hij opende de deur en vertelde dat dit allemaal niet had mogen gebeuren. Ik weet wel dat er allerhande gedachten door mij heen speelden. Ik voelde het als verkeerd maar was ook bang. Vervolgens zei G. dat hij mij de zonden zou vergeven en gaf mij de absolutie: Hij maakte het kruisteken, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Daarna deed hij de deur dicht. Ik weet alleen nog dat ik er helemaal niets meer van begreep. Voelde allerhande emoties, onbegrip, wat was er nu allemaal gebeurd, was ik een viezerik, was ik slecht maar vooral: zou ik nu van het juvenaat gezonden worden? Dat was voor mij het ergste want ik wilde zo graag missionaris worden.

2. Naderhand werd ik regelmatig bij G. op de kamer geroepen. Dan moest ik binnen komen. Vervolgens ging de bedbank aan de rechterzijde naar omlaag. Ik weet dat hij zijn riem losmaakte en zijn broek losknoopte. Verder weet ik niets meer .. dissociatie …. Weet niet of hij een erectie had/kreeg of dat hij klaarkwam. Het enige dat ik weet is dat ik op bed bovenop hem lag en dat hij mij op en neer bewoog.

Ik weet dat ik een keer even op zijn kamer moest wachten. G. was bezig het bed naar beneden te doen. Er werd geklop. Ik deed mijn best om te schreeuwen maar er kwam niets uit mijn keel. Het was een verlamming maar ook een vreemde gewaarwording dat er geen geluid uit de keel kwam.

3. Een ander moment moest ik boven achter in de kapel op het balkon de mis dienen. Er was verder niemand aanwezig. Na afloop vermoed ik, werd ik tegen het altaar gezet en reed hij tegen mij op. Ik weet alleen nog dat ik omkeek en dacht dat hetgeen waar ik tegenaan stond allemaal heilig was. Meer details weet ik niet.

4. Ik moest ook eens mee naar de kapel. Hij nam me mee naar de sacristie. Ook hier reed G. tegen mij op.

Tijdstippen en plekken
Ik weet niet in welke periode van mijn aanwezigheid dit heeft plaatsgevonden.
Locatie: ziekenboeg; G.'s kamer; boven op het balkon van de kapel tegen het altaar; in de sacristie van de kapel.

Ik heb in de periode in 's Heerenberg altijd geweten dat medeleerlingen bij andere paters moesten komen en dat er iets was tussen hen. Het waren er drie. Weet ongeveer waar ze op de patersgang hun kamers hadden.

Jaartallen
De periode waarin zich deze sessies voordeden zijn niet duidelijk. Ik weet alleen nog dat ik tijdens de kerst 1965 thuis aan mijn ouders vertelde dat ik heimwee had.

Dat was niet zo maar ik wilde daar weg uit 's Heerenberg. Mijn ouders zeiden dat ze dit begrepen, maar ik moest maar eerst mijn schooljaar in 's Heerenberg afmaken en kon daarna in Blerick-Venlo verder gaan. Ik weet wel nog dat ik met lood in mijn schoenen na de kerstvakantie naar 's-Heerenberg ben gegaan.

Vervolg
Nadat ik thuis terug was na het schooljaar 1966, heb ik het ongeveer een jaar later aan mijn moeder verteld. Ze zei toen: "dus toch". Ik vroeg haar dit niet tegen mijn vader te vertellen. Maar verder konden mijn ouders er niets mee en hebben er ook niets mee gedaan.

Mijn zussen hebben me afgelopen periode verteld dat er toentertijd zoiets was als: er is iets met je.
Toen ik 17-18 jaar was en op de Havo–top in Venlo zat, heb ik tijdens een gesprek tegen een medeleerlinge, die mij in vertrouwen nam over haar ouders, plots verteld over het misbruik in 's Heerenberg. Dat heb ik daarna altijd gedaan. Het was wel allemaal verstandelijk. Als psycholoog wist ik dat ik er emotioneel nog iets mee moest doen.

Vervolgens kreeg ik het erg in het jaar 2007/8 erg moeilijk met het gedrag van onder andere de nieuwe adjunct directeur op school. Mensen gingen veelvuldig over de grenzen van het fatsoen heen. Ik wist de grenzen voor mezelf niet stellen. Ik vergoelijkte het gedrag van de adjunct steeds met het argument dat hij nieuw was en nog moest leren. Uiteindelijk resulteerde dit september 2008 in ziekte en in een burnout. Ik heb ook gevraagd om twee gesprekken met een psychologe want ik wist wel al snel de relatie naar 's Heerenberg te leggen. Eindelijk even een stuk emotioneel aangepakt worden.

Ik heb juni 2009 haardop uitgesproken dat ik de pater vergaf. Ik wist zijn naam toen niet. Dat heb ik bewust gedaan.

Uiteindelijk ben ik augustus 2009 op de ene school en november 2009 op de andere school "ontslagen" en in de WW gekomen.

Gevolgen
Die heb ik er nooit geconstateerd totdat ik mijn burn-out kreeg en dit meteen wist te koppelen aan mijn ervaringen in 's Heerenberg.

-Moeite met concentreren, voortdurend met iets anders beginnen en niet afmaken
-Erg veel alcohol drinken
-Dissociatie als we het hebben over wat er in 's-Heerenberg is gebeurd
-Niet zo veel willen maar ook niet weten wat je wilt
- moeilijk me echt aan iets te binden
- mijn gevoelens voor me houden en soms uiten die zich explosief
- leven in het hier en nu, daardoor ook geen verwachtingen hebben
- (bijna) geen doelstellingen aan het leven kunnen stellen. Waarschijnlijk omdat het doel dat ik had – namelijk missionaris worden – er toentertijd flink onderuit gehaald is.

Er zullen er nog wel meer zijn waarvan ik nu niet weet dat het er mee te maken heeft.

Janne Geraets

Over de content van deze website wordt niet gecorrespondeerd.
Het zonder schriftelijke toestemming / aantoonbare bevestiging citeren uit, of herpubliceren van ongeacht welke content van deze website dan ook, is niet toegestaan.
Aanvragen hiertoe kunt u indienen: info@jongensvandonrua.nl