10. Omhelzen en handtastelijke handelingen aan mijn lichaam zonder enige inhoudendheid ...

In het derde schooljaar 1966/1967 en het vierde schooljaar 1967/1968 en na mijn vertrek van Huize Don Rua te s'Heerenberg tevens pogingen in het jaar 1969 en 1970, is misbruik gepleegd door de heer G v V, toenmalig coadjuteur en werkzaam op het provincialaat eerst te 's- Heerenberg en nadien te Den Haag.
Wie was deze man. Een normaal groot postuur, vriendelijk en innemend, maar altijd op zijn hoede hetgeen werd gezegd. Gevoelig voor verkeerde woordkeuzes en achterdochtig.

Bij elke ontmoeting, en dat was alleen mogelijk tijdens de vrije-uren, zocht hij oogcontact en beantwoording hiervan was voor hem de weg vrij om je te benaderen.
Menigmaal na wat korte opmerkingen of gesprek kwam de uitnodiging voor een wandeling buiten op de cour, in het achter het juvenaat liggende park gewoon in een van de gangen van het tehuis. Als je binnen was dan steevast een bezoek aan diens kamer. op een van de bovenverdiepingen. Daar voelde hij zich veilig en begon het handtastelijke direct. Verder ging het gelukkig niet. Ik voelde mij beslist niet op mijn gemak, maar om een of andere reden ging het zo. Na een afwerend gebaar zij hij altijd als je niet wilt dan niet, niet vermoedend op die leeftijd wat hij daar nou precies mee bedoelde.
Je wilde dan zo snel mogelijk weer weg, hij keek dan altijd eerst op de gang of er iemand was, blijkbaar had hij toch iets te verbergen. Het was verder een prima man, maar begrijp nog niet waarom ik er telkens toch weer intuinde om mee naar zijn kamer te gaan. Het had blijkbaar iets spannends.

Na mijn vertrek in de zomer van 1968 heb ik hem als oud-leerling nog 2x ontmoet.
In 1969 in Den Haag, bij een bezoek aan het Provincialaat aan de Statenlaan 110.

Ik was in Den Haag vanwege een militaire keuring en in de pauze tijd van ca. 2 uur wilde ik graag oud-oversten een kort bezoek brengen die op dit provinciaal werkzaam waren.

Voor mij waren dit leraren en opvoeders uit een verleden waaraan ik toch goede herinneringen had. Hier was ook werkzaam de huidige bisschop van Rotterdam Drs A. van Luyn. Bij mijn bezoek aan het Provincialaat kreeg ik een rondleiding, en wie gaf mij deze: G v V.
Tijdens de korte rondleiding werd zijn kamer niet overgeslagen en bij binnenkomst was het weer direct raak. Omhelzen en handtastelijke handelingen aan mijn lichaam zonder enige inhoudendheid. Gelukkig werd door een andere overste, herinner mij wel zijn gezicht maar niet zijn naam meer, was oorspronkelijk afkomstig uit Utrecht, op de deur geklopt en ontving de uitnodiging mee te gaan lunchen met de anderen in de eetkamer.
Ben kort daarna weer vertrokken met een onprettig gevoel hetgeen mij wederom was overkomen.

In 1970 bij een bezoek aan een ander Salesiaans Internaat, te Leusden, heb ik de heer G. v V. wederom ontmoet. Hij was blijkbaar hiernaar overgeplaatst. Ik was op bezoek bij Pater C. van Luyn, die mij als oud-leerling had benaderd voor medewerking van een jubileum feest van Don Bosco. Ook bij die ontmoeting na afloop van het gesprek met van Luyn, kwam direct de uitnodiging te gaan wandelen. Ik had daar geen interesse en walgde van zijn manier van benadering en het opnieuw proberen mij apart te krijgen.
De heer v V. is later na een bromfiets ongeluk in Leusden overleden.

F.V.

Over de content van deze website wordt niet gecorrespondeerd.
Het zonder schriftelijke toestemming / aantoonbare bevestiging citeren uit, of herpubliceren van ongeacht welke content van deze website dan ook, is niet toegestaan.
Aanvragen hiertoe kunt u indienen: info@jongensvandonrua.nl